Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 676 położonej w miejscowości Pakoszówka