Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 713/2, położonej w miejscowości Trepcza