Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 713 położonej w miejscowości Dobra