Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 811/3, położonej w obrębie Kostarowce