Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 838/1, położonej w obrębie Trepcza