Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 838/1 położonej w Trepczy