Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 98 położoną w obrębie Dobra