Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, położonej w miejscowości Stróże Małe