Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 198/2, 198/4 i 422/5 położonej w Pakoszówce