Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 219/2, 220/2, 221/2, 222/2, 223/2, 224/2, położonej w obrębie Hłomcza