Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 2232, 2233 i 2234, położonej w miejscowości Strachocina