Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 237 i 1071 położonej w Mrzygłodzie