Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 248 i 249, położonej w miejscowości Tyrawa Solna