Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 289 i 295, położonej w miejscowości Dębna