Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 32 i 33, położonej w miejscowości Tyrawa Solna