Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 3221/7 i 3224/4, położonej w miejscowości Niebieszczany