Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 399/4, 400 i 401/1, położonej w miejscowości Dębna