Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 4, 6, 8, 14, 18, 36, 61, 63, położonej w miejscowości Kostarowce