Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 409 i 818, położonej w miejscowości Falejówka