Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 734 i 739 położonej w obrębie Dobra