Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 736 i 737 położonej w Kostarowcach