Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 736 i 737, położonej w obrębie Kostarowce