Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 88/2 i 89/1, położonej w obrębie Załuż