Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej jako działka nr 304 położona w miejscowości Tyrawa Solna