Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej

Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczonej nr 712/4 przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Pliki do pobrania