Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej

Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczonej nr 810 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Pliki do pobrania