Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Łodzinie