Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Dębna obejmującej część działki nr 279/6