Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Dębna oznaczonej działką nr 242/2