Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Falejówka, oznaczonej działkami nr 405/1 i 405/2