Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Jędruszkowce obejmującej część działki nr 293