Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Jędruszkowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 293