Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Jurowce, oznaczonej działkami nr 101, 102 i część działki nr 104