Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Mrzygłód obejmującej część działki nr 365/1