Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 365/1