Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Mrzygłód, oznaczonej działkami nr 291/1 i 260