Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Pakoszówka, oznaczonej działką nr 578