Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Prusiek oznaczonej działkami nr 3/2 i 3/3