Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Trepcza, oznaczonej działką nr 490/1