Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Tyrawa Solna obejmującej część działki nr 154