Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Tyrawa Solna oznaczonej działkami nr 248 i 249