Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działkami nr 597/3, 600 i 601