Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Załuż oznaczonej działkami nr 99/2, 100/2 i część działki nr 100/1