Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie

Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 374/1 przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Pliki do pobrania