Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku

Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Sanoczek, obejmującej część działki oznaczonej nr 379 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Pliki do pobrania