Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Górnym

Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Srogów Górny, obejmującej część działki oznaczonej nr 987/3 przeznaczonej do oddania w dzierżawę