Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonych w Sanoczku