Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 148/73 i część działki nr 149 położonych w miejscowości Międzybrodzie