Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 304 i część działki nr 305, położonej w obrębie Sanoczek