Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 334/28 i część działki nr 334/35, położonej w miejscowości Czerteż